Arbetsplats och Kontor Containrar

Valet av byggföretag för större projekten Våra praktiska, ekonomiska och högkvalitativa ny generations kontorscontainrar erbjuder stora fördelar till byggarbetsplatser. Kontors- och byggarbetscontainrar är byggföretagens mest föredragna containersystem på grund av deras förmåga att bliva installerat snabbt på arbetsplatsen och att bliva demonterat och skickat till en annan plats, så snart projekten är färdig. Enligt byggföretagens behov är byggarbetsbehållare den mest föredragna strukturen för matsalar, sovsalar, sociala anläggningar, toaletter och duschar. Vår specialgjorda 5 cm sandwichpanelvägg och 12,5 cm sandwichpanel garanterar hög värme- och ljudisolering. Karmod är det mest föredragna modulära byggföretag i Turkiet.

WhatsApp

Kontakt

E-mail