Modulära Hus Specifikationer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR PREFABRICERADE BYGNINGAR
TEKNISKA DATA
JORDBÄVNING FÖRHÅLLANDEN (1:a grad jordbävningszon) effektiv grund accelerations koefficient: A0=0,4
KLIMAT FÖRHÅLLANDEN Produktionen sker enligt de 3: e klimatförhållandena
SNÖLAST VÄRDE 75 Kg/m2
VÄNDHASTIGHETSVÄRDE 80 km/h (Måste fästs till marken)
EXTERN VÄGG ISOLATIONS KOEFFICIENT K: 0,45 Kcal/m²hC (K: 0,53 W/m² K)
INTERN VÄGG INSULATIONSKOFFICIENT K: 0,44 Kcal/m²hC (K: 0,51 W/m² K)
LÄTT STÅLMATERIAL Erdemir 1311, (ST-37) Standard DIN EN 10147-00, förzinkad galvaniserad stålkonstruktion används.
CEMENT PLATTA Densitet: ~ 1300 kg/m³ flamskyddsmedel (B1 till DIN 4102 Del 1) Termisk konduktivitetskoefficient (λ10 ˚C torr)
EPS (Expanderat Polystyrenskum) TS EN 13163
CHASSIS LASTKAPACITET 200 kg/m² (för byggnader med två våningar) (Beräknat enligt TSE 498 e.)
TAK ISOLATIONS KOEFFICIENT K: 0,39 Kcal/m²hC (K: 0,43 W/m² K)
INNER OCH YTTER PANELER
Ytter- och innerpanelerna är tillverkade av 8x1250x2500 mm dubbelsidig cementplatta. För isolering används 84 mm 12 densitet skum av polystyren mellan cementplåtarna. Ytterpanelens tjocklek är 10 cm och innerpanelerna är 6 cm och panelens höjd är 250 cm. Den tyngsta väggpanelen bland hel panelen, fönsterpanelen, dörrpanelen, akterpanelen från vilken prefabricerade hus är tillverkade (125x250 cm ytterdörrpanelen) är 114 kg.
PANEL KOPPLINGAR
Speciella U- och H-galvaniserade stålprofiler som är böjda och sammanfogade med specialanslutningssystem används som kopplingselement. Som resultat av svettning kommer det inte att uppstå rost på grund av de böjda kanterna.
BÄRANDE KONSTRUKTIONER
Takstolar, balkar och pelare är tillvärkade av specialformade galvaniserade stålprofiler. En speciellt formad stålbur placeras varje 1250 mm i hela byggnaden och en speciellt formad galvaniserad stålrulle monteras på buren. Bultar och muttrar används vid montering således, att byggnad kan monteras igen många gånger. Produktionen sker i våra moderna produktionsanläggningar med sömlösa och boltade kopplingssystem.
MEZZANINE KONSTRUKTION
Upphängd mezzazine konstruktionsram är tillverkad av specialformade galvaniserade stålprofiler. Mezzaningolvet är täckt med 16 mm cementplatta (cementbundet spånskiva). På bottenvåningens upphängda tak placeras ett skikt av glasull på 80 mm (14 kg/m³) för ljud- och värmeisolering. Mezzaninbelastningen är 200 kg/m²
TAK
TAK SYSTEM Det lutande värdet för gavelsystem och lutande tak är 30%
TAK TÄCKNING OCH ISOLERING Över metallporlinen placeras målade trapezformade stålplåtar som takbeläggning. Alternativt kan brickmönstermålade trapesformade plåtar användas. Gaveländbeläggning är PVC-panel. Överhäng är 20 cm. Breda galvaniserade stålplåtformade fransar med ventiler används. För taket används specialformad galvaniserad stålplåt i diagonalform. PVC-tillverkade fyrkantiga regnrännor och cylindriska rörledningar med monterade tillbehör används. Regnrännor och dess tillbehör kan tillverkas av stålplåt på begäran.
TAKET
För takbeläggning används 12 mm gipsskivor. För takisolering ovanpå det upphängda takgipsskivan läggs 80 mm glasull. Under det kombinerande takchassiet fästs omega-profiler som är tillverkade av galvaniserat stål. Rost förekommer inte som ett resultat av svettning på grund av den böjda formen på stålplåtkanterna. PVC-skydd används på takets Omega-profiler för att ge dem ett estetiskt utseende. Gipsskiv kopplingselementer är tillverkade av elektrostatiskt målade aluminiummaterial. För våta platser används cementplatta som takbeläggning.
DÖRR
YTTER DÖRR 90x200 cm ståldörr med metallram. För ytterdörrar används ett speciellt cylindriskt, förstklassigt TSE-certifierat lås.
INNER DOOR Innerdörrar: 80x200 storlek, galvaniserad stålram, amerikansk off-white dörr. Dörrar av aluminium och PVC är också valfria. TSE-certifierade inbyggda lås används.
FÖNSTREN
FÖNSTER 120x100, 120x160 cm och 60x40 cm (akterspegelfönster) av PVC-baserade material och TSE-certifierade samt 60-serien. (Valfritt ramar gjorda av cementplatta kan appliceras runt fönster och aktern).
DUBBELT GLASS Allt glas som används för fönster är 4 + 16 + 4 dubbelt glas, och för aktern används frostglass.
Vid beställning måste alla dörrar och fönster dimensioner anges.
TRAPPOR
Tillverkad av galvaniserade stålprofiler, som är speciellt formade av rullformmaskiner. Trappor monteras med sömlösa skruvsystem. Stegen är täckta med trä och stigerören är öppna. Ledstänger är tillverkade av dekorativt smidesjärnmaterial. Metalldelar är målade med elektrostatisk färg. Alternativt kan trapporna tillverkas helt av trä.
MÅLNINGAR
YTTER MÅLNING Yttre metalldelar är målade dubbelskiktsbeläggning och med dubbelskikts syntetisk oljefärg. Yttre cementpanelers ytor är målade med akrylfärg. För ytterväggsmastik appliceras på fogområdena. TSE-certifierade målningsprodukter används i våra byggnader.
INNER MÅLNING De inre cementplattorna och takgipsskivorna är målade med plastfärg. TSE-certifierade målningsprodukter används i våra byggnader.
ÖVRIG De galvaniserade kallformade facken, ramen och panelramarna är inte belagda eftersom de tillverkas med hjälp av sömlös teknik.
ELEKTRISK INSTALATION
INSTALLATIONER Elektrisk installation appliceras över rappning med TSE-certifierade kablar.
KABLAR Installation appliceras över rappning och kan monteras infällt som tillval.
SÄKRINGAR TSE-certifierade säkringar används.
LJUS ARMATUR TSE certifierade material används.
STRÖMBRYTARE & UTTAG TSE-certifierade strömbrytare och uttag används.
YTRE ANSLUTNING Köparen ansvarar för elmätare, markstänger och utomhusanslutningar.
VVS INSTALLATION
INSTALLATION Installation appliceras över rappning och kan monteras infällt som tillval.
SANITÄR ARTIKLAR TSE certifierade material används.
AVLOPP- OCH DUSCHUTRUSTNING TSE certifierade material används.
RÖR Rena vattenledningar är tillverkade av PPRC och avloppsrör är tillverkade av PVC och alla material är TSE-certifierade.
YTRE ANSLUTNING Vattenmätare och yttre anslutningar är köparens ansvar.
GRUND OCH BETONG
Betongplatta (fundament) bör göras enligt betongplanen (grundmått) från Karmod. Betongplatta och markundersökning är kundens ansvar. Byggnaden är fixerad till marken med ankare och stålpinnar. Förankrad flott eller ståltrådnätfundament bör förberedas. Kunden ansvarar för alla grävningar.
Karmod Prefabricated Building Technologies har rätt att göra ändringar på teknisk specifikation.
 

WhatsApp

Kontakt

E-mail