Moderna Prefabricerade Stugors Tekniska Specifikationer

Moderna Prefabricerade Stugors Tekniska Specifikationer

PREFABRICERADE STUGORS TEKNISKA SPECIFIKATIONER
PRODUKT DIMENSIONER Kan produceras i önskade dimensioner
HÖJD 2800 mm inklusive parapet.
METALL DELAR ST 37
CEMENT PLATTA TSE 634-2
GLASULL TS 901
EPS TS EN 13163
TEKNISKA DATA
JORDBÄVNING FÖRHÅLLANDEN 1:a grad
KLIMAT FÖRHÅLLANDEN 3: Klimatzon
SNÖLAST VÄRDE 80 Kg/m²
VÄNDHASTIGHETSVÄRDE 80 km/h (Måste fixeras till marken)
EXTERN VÄGG ISOLATIONS KOEFFICIENT K:0.50 Kcal/m2hc
TAK ISOLATIONS KOEFFICIENT K:0,69 Kcal/m2hc
GRUND ISOLATIONS KOEFFICIENT K:0,68 Kcal/m2hc
CHASSIS LASTKAPACITET 200 Kg/m²
GOLV
GOLVBELÄGGNING 2,5 mm tjock PVC-vinyl används i 14 mm tjockt cementplatta
YTTRE VÄGG
SYSTEM Yttre ytor täcks på begäran med 12 mm tjock cementplatta med trämönster eller stenmönster.
YTTRE YTBELÄGGNING Yttre ytor täcks på begäran med 12 mm tjock cementplatta med trämönster eller stenmönster.
INNER YTBELÄGGNING Cementplatta med 8 mm tjocklek (för WC- enheter används PVC som inre ytbeläggning.)
VÄGG ISOLERING 40 mm tjock och 10 kg/m3 EPS med B1 brandklass; Full isolering, säkerhet och hälsosamma material.
INNER VÄGG
SYSTEM Speciellt formad lådsektion med galvaniserad stålram
INNER YTBELÄGGNING Cementplatta med 8 mm tjocklek (för WC-produkter används PVC som inre ytbeläggning.)
VÄGG ISOLERING 40 mm tjock och 10 kg/m3 EPS med B1 brandklass; Full isolering, säkerhet och hälsosamma material.
TAK
TAK SYSTEM Specialformad konstruktion som är tillverkad som enstaka bärande profiler, kantade 20 cm och 36 cm höjd på borsten. Regnvatten släpps ut genom hörn balkar.
TAK ISOLERING 80 mm tjock glasull (14 kg/m³)
INNER YTBELÄGGNING För takbeläggning används PVC (valfritt 8 mm cementplatta kan användas) (För WC-metropolhytter är den inre ytbeläggningen gjord av PVC)
YTTRE YTBELÄGGNING 0,50 mm tjocklek, 27 mm * 200 mm fog spalt omålade trapetsformad galvaniserad metallplåt.
DÖRRAR
YTTER DÖRR 90 * 210 cm med TSE certifikat vitfärgat, PVC-material.
INNER DÖRR 80 * 200 cm Trä, Amerikansk dörr.
FÖNSTREN
Fönster 120 * 100 cm TSE certifikat vitfärgat, PVC-material.
Tröskel PVC används i fönsterbrädan på innerkanten.
Glas 4 +9 +4 dubbelglas
MÅLNING
YTTRE YTA Silikonbaserad målning används i begärda färger.
DÖRRKARM 1 lager Snabbt underlag.
METALL DELAR 1 lager Snabbt underlag.
ELEKTRISKA INSTALLATIONER
SYSTEM Varje rum har en strömbrytare, ett uttag och ett telefonuttag. Det används också platsbelysningsarmaturer i varje fyra tak hörn.
KABEL Elkraft 2000 W 220 volt.3x2,5 mm för uttag, för belysning 2x1,5 mm TSE certifierade NYM-kablar.
BELYSNING TSE certifierade fixturer används.
PLUGGAR OCH STRÖMBRYTARE TSE certifierade material används.
VVS INSTALLATION
SANITÄR ARTIKLAR TSE certifierade material används.
FRISKA VATTEN RÖREN TSE certificerat PPRC rör..
AVFALLSRÖR PVC rör med TSE certifiering
YTTRE ANSLUTNINGAR
Betongunderlaget ska vara 20 cm bredare från varje sida, fixering av kabinen till marken, yttre anslutningar av el, färskvatten och avloppsvatten är kundens ansvar.
LYFT
Containrar kan lyftas med stålkablar från lyftklaffar från hörnen.
Karmod Prefabricated Building Technologies har rätt att göra ändringar i de tekniska specifikationerna.
 

WhatsApp

Kontakt

E-mail