Vårt Kompletta Utbud Av Modulära Lösningar Stöder Alla Branschbehov
Kommersiella & Administrativa Byggnader
Arbetare- och Arbetsläger
Olja- och Gasläger
Energi- och Gruvläger
Franchise & Detaljhandel
Tillfälliga & Permanenta Strukturer
Skolor & Klassrum
Sjukhus & Kliniker
Industriella Modulära Byggnader
Försvars- och Militärläger
Semesterbyar & Flyktingläger
GSM Skyddsrum & Vakthus

Karmod: Prefabricerade byggnader är en lösningspartner för stora projekten

Container bo enheter i alla livsområden

Karmod är världsledande inom produktion av modulära stugor

Prefabricerade hus med nya design för dig...

Prefabricerade Byggnader
Prefabricerade Byggnader
Containrar
Modulära Stugor
Modulhus enkla och färdiga byggsatser

WhatsApp

Kontakt

E-mail